升麻功效(作用與主治)


升麻圖片

升麻


升麻別名

《中華本草》記載「升麻」別名:周升麻、周麻、雞骨升麻、鬼臉升麻


升麻別名

《中藥大辭典》記載「升麻」別名:周升麻(《本經》),周麻(《別錄》),雞骨升麻(陶弘景),鬼臉升麻(《綱目》),綠升麻(《醫學廣筆記》)。


升麻來源

《中華本草》記載「升麻」的來源:藥材基源:為毛茛科植物升麻、興安升麻和大三葉升麻的根狀莖。

拉丁植物動物礦物名:1.Cimicifuga foetida L.[Actaea cimicifuga L.]2.Cimicifuga dahurica(Turcz.)Maxim.[Actaea dahurica Turcz.ex Fisch.et Mey.]3.Cimicifuga heracleifolia Komar.

采收和儲藏:栽培4年後采收,秋季地上部分枯萎後,挖出根莖,去淨泥土,曬至八成干時,用火燎去鬚根,再曬至全干,撞去表皮及殘存鬚根。


升麻來源

《中藥大辭典》記載「升麻」的來源:為毛茛科植物升麻、興安升麻大三葉升麻根狀莖。春、秋採挖,除去地上莖苗和泥土,曬至鬚根干時,用火燎或用竹筐撞去鬚根,曬乾。


升麻主治

《中華本草》記載「升麻」功能與主治:清熱解毒;發表透疹;升陽舉陷。主時疫火毒;口瘡;咽痛;斑疹;頭痛寒熱;癰腫瘡毒;中氣下陷;脾虛洩瀉;久痢下重;婦女帶下;崩中


升麻主治

《中藥大辭典》記載「升麻」功能與主治:升陽,發表,透疹,解毒。治時氣疫癘,頭痛寒熱,喉痛,口瘡,斑疹不透;中氣下陷,久瀉久痢,脫肛,婦女崩、帶,子宮下墜;癰腫瘡毒。


升麻用法用量

《中華本草》記載「升麻」用法用量:內服:煎湯,用於升陽,3-6g,宜蜜炙、酒炒;用於清熱解毒,可用至15g,宜生用;或入丸、散。外用:適量,研末調敷或煎湯含漱;或淋洗。


升麻用法用量

《中藥大辭典》記載「升麻」用法用量:內服:煎湯,0.5~3錢;或入丸、散。外用:研末調敷,煎水含漱或淋洗。


升麻圖片

圖片

升麻的功效與作用《中藥學》

【藥用】本品為毛茛科植物西升麻或關升麻的根莖。

【性味與歸經】甘、辛,微寒。入肺、脾、大腸、胃經。

【功效】發表透疹,清熱解毒,升舉陽氣。

【臨床應用】1.用於麻疹透發不暢。

本品發表力弱,一般表症較少應用,因其透發作用,故多用於麻疹透發不暢,常與葛根配合應用。

2.用於熱毒斑疹、牙齦浮爛惡臭、口舌生瘡、咽喉腫痛、瘡瘍等症。

本品清熱解毒以治胃火亢盛的牙齦浮爛、口舌生瘡及咽喉腫痛,臨床常與石膏、黃連等配伍;對熱病高熱、身發斑疹以及瘡瘍腫痛,升麻又可配銀花、連竅、赤芍、當歸等同用。

3.用於氣虛下陷,久瀉脫肛、子宮下垂等症。

升麻的升舉陽氣作用與柴胡相似,故兩藥往往相須為用,並多配補氣藥黨參、黃耆以升陽舉陷。

【處方用名】升麻、綠升麻(生用,用於透疹、清熱解毒。)、炙升麻(用蜂蜜拌炒,用於升舉陽氣。)

【一般用量與用法】一錢至三錢,煎服。

【按語】升麻一藥,主要有升舉透發及清熱解毒等功效。它的升舉透發的功用與柴胡、葛根相近而力較強,配柴胡則用於升提,配葛根則用於透疹。至於它的清熱解毒的作用頗佳,這是它的特點,配黃連、石膏可用治胃火齒痛,配黃芩、連翹、牛蒡子、板藍根等可用治頭面丹毒。

【方劑舉例】升麻葛根湯《閻氏小兒方論》:升麻、葛根、芍葯、炙甘草。治麻疹未發,或發而不透。

升陷湯《衷中參西錄》:生黃芩、知母、柴胡、桔梗、升麻。治胸中大氣下陷、氣短不足以息。

宣毒發表湯《痘疹仁端錄》:升麻、葛根、前胡、杏仁、枳殼、荊芥、防風、薄荷葉、木通、連翹、牛蒡子、桔梗、淡竹葉、生甘草。治麻疹初期、欲出不出。


升麻圖片

圖片

升麻的功效與作用《本草綱目》

「釋名」亦名周麻。

「氣味」甘、苦、平、微寒、無毒。

「主治」

1、豌豆斑瘡(狀如豌豆,有白漿,由頭面傳及軀體,不急救有生命危險)。用蜜煎升麻,隨時取食。另以水煮升麻,棉花沾藥汁洗瘡。

2、突發腫毒。用升麻磨醋,隨時塗搽。

3、喉痺。用升麻片含咽,或以升麻半兩煎水服,引吐為效。

4、胃熱牙痛。用升麻煎湯,熱漱並嚥下。方中加生地黃亦可。

5、口舌生瘡。用升麻一兩、黃連三分,共研為末。棉裹藥末含咽。

6、痱子熱癢。用升麻煎湯服並洗痱子。

7、產後惡血不盡。用升麻三兩,加清酒五升煮成二升,分兩次服下。

8、解莨菪、野葛等毒。用升麻煮汁,多服。


升麻圖片

圖片

升麻圖片

圖片

升麻《本草備要》

輕,宣,升陽,解毒

甘辛微苦。足陽明、太陰(胃、脾)引經藥(參、 上行,須此引之),亦入手陽明、太陰(大腸、肺)。表散風邪(引蔥白,散手陽明風邪;同葛根,能發陽明之汗;引石膏,止陽明頭痛齒痛),升發火郁,能升陽氣於至陰之下。引甘溫之藥上行,以補衛氣之散而實其表(柴胡引少陽清氣上行,升麻引陽明清氣上行,故補中湯用為佐使。若下元虛者,用此升之。則下元愈虛,又當慎用)。

治時氣毒癘,頭痛(陽明頭痛,痛連齒頰)寒熱,肺痿吐膿,下痢後重(後重者,氣滯也。氣滯於中,必上行而後能下降。有病大小便秘者,用通利藥而罔效,重加升麻而反通。

丹溪曰︰氣升則水自降。經曰︰地氣上為雲,天氣下為雨。天地不交,則萬物不通也),久洩(經曰︰清氣在下,則生飧洩)脫肛,崩中帶下(能緩帶脈之縮急),足寒陰痿,目赤口瘡,痘瘡(升葛湯,初發熱時可用,痘出後氣弱或洩瀉者可少用,否則見點之後,必不可用,為其解散也)斑疹(成朵如錦紋者為斑,隱隱見紅點者為疹。蓋胃熱失下,衝入少陽,則助相火而成斑,衝入少陰,則助君火而成疹),風熱瘡癰。解百藥毒,吐蠱毒,殺精鬼(性陽、氣升、味甘故也)。陰虛火動者忌用(朱肱《活人書》言瘀血入裡吐衄血者,犀角地黃湯,乃陽明聖藥,如無犀角,代以升麻。二藥性味相遠,何以為代?蓋以升麻能引諸藥同入陽明也。朱二允曰︰升麻性升,犀角性降,用犀角止血,乃借其下降之氣,清心肝之火,使血下行歸經耳。倘誤用升麻,血隨氣升,不愈湧出不止乎?古方未可盡泥也)。

裡白外黑,緊實者良,名鬼臉升麻,去須蘆用(或有參、 補劑,須用升、柴,而又恐其太升發者,升麻、柴胡並用,蜜水炒之。別有一種綠升麻,繆仲醇用治滯下,每每有驗)


升麻圖片

圖片

升麻《本草便讀》

升麻

升至陰於下極.達胃疏風.鼓脾土以上行.入腸治利.辟邪解毒.辛甘發散為陽.治痘消 .宣透松肌有效.帶下脫肛等證.陷者舉之.陰虛火動諸方.又當禁使.(升麻辛苦甘溫.氣味俱薄.升也陽也.觀本經辟邪殺鬼之治.其功可想.入脾胃二經.能升脾胃中清氣.使之不陷.解散脾胃表邪.解表生用.升氣蜜炙用.出川中.根色紫黑.削去外皮.則現青綠色.故又謂之綠升麻.此藥入陽明升散之力太過.當審慎用之.)


升麻圖片

圖片

升麻《本草從新》

輕宣、升陽、解毒.

甘辛微苦.足陽明、太陰引經藥.(脾胃、參 上行、須此引之.)亦入手陽明、太陰.(大腸、肺.)表散風邪.(引蔥白、散手陽明風邪、同葛根、能發陽明之汗、引石膏、主陽明頭痛齒痛.)升散火郁.能升陽氣於至陰之下.引甘溫之藥上行.以補衛氣之散.而實其表.(柴胡引少陽清氣上行、升麻引陽明清氣上行、故補中湯用為佐使.)治時氣毒癘頭痛.(陽明頭痛、痛連齒頰.)寒熱肺痿.吐膿.下痢後重.(後重者、氣滯也、氣滯於中、必上行而後能下降、有病大小便秘滯、用通利藥而罔效、重用升麻而反通、丹溪曰︰氣升則水自降.)久洩.(經曰︰清氣在下、則生飧洩.)脫肛.崩中帶下.(能緩帶脈之縮急.)痘瘡.(升葛湯、初發熱時可用、痘出後、或下陷洩瀉者、可少用、否則見點之後、必不可用、為其解散也.)斑疹.(成朵如錦紋者、為斑、隱隱見紅點者、為疹、蓋胃熱失下、衝入少陽、則助相火而成斑、衝入少陰、則助君火而成疹、又有內傷陰證見斑疹者、微紅而稀少、此胃氣極虛、逼其無根之火、遊行於外、當補益氣血、使中有主則氣不外游、血不外散、忌用升散之品.)風熱瘡癰.解百藥毒.吐蠱毒.殺精鬼.(性陽氣升、味甘故也.)陰虛火升者忌用.(下元虛者、用此升之、則下元愈虛、朱肱活人書言、瘀血入裡、吐衄血者、犀角地黃湯乃陽明聖藥、如無犀角、代以升麻、二藥性味相遠、何以雲代、蓋以升麻能引諸藥、同入陽明也、朱二允曰︰升麻性升、犀角性降、用犀角止血、乃借其下降之氣、清心肝之火、使血下行歸經耳、儻誤用升麻、血隨氣升、不愈湧出不止乎、古方未可盡泥也.)裡白外黑.緊實者良.名鬼臉升麻.去須蘆用.(或有參 補劑、須用升柴、而又恐其太升發者、並用蜜水炒之、別有一種綠升麻、繆仲醇廣筆記、用治痢有效、肘後方、卒腫毒起、升麻磨醋、頻塗之.)


升麻圖片

圖片

升麻《本草撮要》

味辛.入手陽明手太陰足太陰經.功專升發.火在上非升不散.氣陷下非升莫舉.惟東垣善用之.得蔥白散手陽明風邪.得石膏止陽明齒痛.得柴胡引生氣上升.得葛根發陽明之汗.陰虛火動者忌.去須蘆用.


升麻圖片

圖片

升麻《本草分經》

甘辛微苦,性升脾胃,引經藥,亦入陽明肺大腸經而表散風邪升散火郁,能升陽氣於至陰之下,引甘溫之藥上行以補衛氣之散而實其表,兼緩帶脈之縮急,解藥毒殺精鬼。

綠升麻治下痢。


升麻圖片

圖片

升麻《本草崇原》

氣味甘苦平,微寒,無毒。主解百毒,殺百精老物殃鬼,辟瘟疫、瘴氣、邪氣,蠱毒入口皆吐出,中惡腹痛,時氣毒癘,頭痛寒熱,風腫諸毒,喉痛口瘡。久服不夭,輕身長年。

(升麻今蜀漢、陝西、淮南州郡皆有,以川蜀產者為勝。一名周麻。春苗夏花,葉似麻葉,其根如蒿根,其色紫黑,多須。)

升麻氣味甘苦平,甘者土也,苦者火也。主從中土而達太陽之氣。太陽標陽本寒,故微寒。

蓋太陽稟寒水之氣而行於膚表,如天氣之下連於水也。太陽在上,則天日當空,光明清湛。

清湛,故主解百毒。光明,故殺百精老物殃鬼。太陽之氣,行於膚表,故辟瘟疫、瘴氣、邪氣。太陽之氣,行於地中,故蠱毒入口皆吐出。治蠱毒,則中惡腹痛自除。辟瘟疫瘴氣邪氣,則時氣毒癘,頭痛寒熱自散。寒水之氣,滋於外而濟於上,故治風腫諸毒,喉痛口瘡。久服則陰精上滋,故不夭。陽氣盛,故輕身,陰陽充足,則長年矣。

愚按︰柴胡、升麻,皆達太陽之氣,從中土以上升,柴胡從中土而達太陽之標陽,升麻兼啟太陽之寒水,細辛更啟寒水之氣於泉下,而內合少陰,三者大義相同,功用少別。具升轉周遍之功,故又名周麻。防風、秦艽、烏藥、防己、木通、升麻,皆紋如車輻,而升麻更覺空通。


升麻圖片

圖片

升麻《本草經解》

氣平微寒.味苦甘.無毒.主解百毒.殺百精老物殃鬼.辟瘟疫瘴氣邪氣.蠱毒入口皆吐出.中惡腹痛.時氣毒癘.頭痛寒熱.風腫諸毒.喉痛口瘡.久服不夭.輕身長年.升麻氣平微寒.稟天秋平冬寒金水之氣.入手太陰肺經、足太陽膀胱經、手太陽小腸經.味苦甘無毒.得地南方中央火土之味.入手少陰心經.味苦則燥.入足陽明胃經.氣味輕清.陽也.其解百毒者.氣平而寒.味甘而苦.能清能和.所以解毒也.其殺百精老物殃鬼者.升麻稟平寒之氣.則得清陽通達之性.能破幽暗.制精鬼也.瘟疫瘴氣邪氣.皆天地鬱塞熏蒸之氣也.平寒能清.苦能洩.甘能和.所以能辟之也.蠱毒陰惡敗壞之毒.甘苦之味.能和能解.故藥入口.蠱即吐出也.其主中惡腹痛者.甘能解毒.苦能洩邪也.其主時氣毒癘頭痛者.甘平和毒.苦寒清熱.平苦又燥濕也.其主寒熱風腫諸毒者.平甘以和之.寒苦以清之.入膀胱.能散寒熱風腫也.喉痛口瘡.火鬱於上也.其主之者.苦寒之味.火郁發之也.久服不夭.輕身長年者.升麻為陰中之陽.能升陽氣於至陰之下.陰精所奉.其人壽也.蓋必佐補藥.方可久服耳.

【制方】

升麻同蔥白.散陽明風邪.同石膏.止陽明齒痛.同葛根、白芍、甘草.名升麻葛根湯.治陽明之熱邪.及 疹.同人參、蓮子.治噤口痢.同石膏、知母、麥冬、竹葉.治陽明經風熱.同川連、紅曲、滑石、白芍、甘草.治痢.


升麻圖片

圖片

升麻《本經逢原》

甘苦平,無毒。忌見火。解莨菪毒。

《本經》辟溫疫瘴氣,邪氣蠱毒,入口皆吐出,中惡腹痛,時氣毒癘,頭痛寒熱,風腫諸毒,咽痛,口瘡。

發明 升麻能引清氣右升,足陽明本藥也。《本經》治疫瘴蠱毒,取性升上行也。治中惡腹痛,取開發胃氣也。治喉痛口瘡者,取升散少陽、陽明火熱也。同葛根則發散陽明風邪。同柴胡則升提胃中清氣,引甘溫之藥上升,故元氣下陷者,用此於陰中升陽,以緩帶脈之縮急。凡胃虛傷冷郁遏陽氣於脾土,宜升麻、葛根以升散其火郁。故補脾胃藥非此引用不效,脾痺非此不除。升麻葛根湯乃陽明發散藥,若初病太陽便服之,發動其邪,必傳陽明,反成其害也。又升麻葛根能發痘,惟初發熱時可用,見點後忌服,為其氣升發動熱毒於上,為害莫測,而麻疹尤為切禁,誤投喘滿立至。按︰升麻屬陽性升,力能扶助陽氣,捍御陰邪,故於淋帶瀉痢脫肛方用之,取其升舉清陽於上也。古方治噤口痢,用醋炒升麻,引人參、蓮肉扶胃進食,大有神效。凡上盛下虛,吐血衄血,咳嗽多痰,陰虛火動,氣逆嘔吐,怔忡癲狂諸證,皆在所禁。


升麻圖片

圖片

升麻《長沙藥解》

【本經】味甘辛。主解百毒,殺百老物殃鬼,辟溫疾,障,邪毒蠱。久服不夭。一名周升麻。生山谷。

味辛、苦、微甘,性寒,入手陽明大腸、足陽明胃經。利咽喉而止疼痛,消腫毒而排膿血。

《金匱》升麻鱉甲湯升麻二兩,鱉甲手掌大一片,甘草二兩,當歸一兩,雄黃五錢,蜀椒一兩。水四升,煎一升,頓服。治陽毒為病,面赤斑斑如錦文,咽喉痛,吐膿血。陽毒之病,少陽甲木之克陽明也。手足陽明,皆行於面,少陽甲木,從相火化氣,火之色赤,故面見赤色。足陽明之脈,循喉嚨而入缺盆,膽胃壅迫,相火瘀蒸,故咽喉痛而吐膿血。其病五日可治,七日不可治。升麻、甘草,清咽喉而緩急迫,鱉甲、當歸,消凝瘀而排膿血,雄黃、蜀椒,瀉濕熱而下逆氣也。

升麻鱉甲去雄黃蜀椒湯升麻二兩,鱉甲手掌大一片,甘草二兩,當歸一兩。治陰毒為病,面目青,身痛如被杖,咽喉痛。陰毒之病,厥陰乙木之克太陰也。厥陰乙木,開竅於目,木之色青,故面目青。脾主肌肉,足太陰之脈,上膈而挾咽,肝脾郁迫,風木衝擊,故身及咽喉皆痛。升麻、甘草,清咽喉而緩急迫,鱉甲、當歸,破結滯而潤風木也。

陽毒、陰毒,病在肝膽,而起於外邪,非風寒束閉,郁其臟腑,不應毒烈如是。升麻清利咽喉,解毒發汗,表裡疏通,是以奏效也。

《傷寒》麻黃升麻湯方在麻黃。用之治厥陰病,咽喉不利,吐膿血,以清咽喉而排膿血也。

升麻辛涼升散,清利咽喉,解肌發表,善治風寒侵迫,咽喉腫痛,嘔吐膿血之病。最能解毒,一切蠱毒邪穢之物,入口即吐。避疫癘煙瘴之氣,斷洩利遺帶之恙,止吐衄崩淋諸血,消癰疽熱腫,平牙根臭爛,療齒疼,醫口瘡,胥有良效。

手陽明自手走頭,足陽明自頭走足,二經升降不同。升麻升提之性,入手陽明為順,入足陽明為逆。咽喉之病,以及口舌牙齒,其位在上,須用升麻而加清降之藥,自高下達,引火歸根。若足陽明他病,悉宜降藥,不宜升提,惟用於湧吐方中乃可。後世庸工,以之升提足陽明胃腑清氣。足陽明順下則治,逆上則病,何可升乎!


升麻圖片

圖片

升麻《滇南本草》

升麻,味苦、平,性寒。升也,陰中之陽也。引諸藥遊行四經。發表傷寒無汗,發表小兒痘疹要藥。解諸毒瘡疽,止陽明齒痛,祛諸風熱。

升麻(五分) 前胡(八分) 甘葛(五分) 黃芩(一錢) 梔子(八分 炒) 牛蒡子(一錢) 甘草(三分) 桔梗(五分) 薄荷(五分) 川芎(一錢) 引用燈芯一束煎服。咳嗽加桑皮 陳皮 杏仁。喘加蘇子 川貝母。

肺前胡(一錢) 升麻(三分) 茯苓(一錢) 連翹(一錢) 防風(五分) 桔梗(八分) 薄荷(五分) 淡竹葉(一錢) 水煎服。


升麻圖片

圖片

升麻《雷公炮炙論》

雷公雲︰凡使,採得了,刀刮上粗皮一重了,用黃精自然汁浸一宿,出,曝干,細銼,蒸,了,曝干用之。


升麻圖片

圖片

升麻《本草經集注》

味甘、苦,平、微寒,無毒。主解百毒。殺百精老物殃鬼,辟溫疫,瘴氣,邪氣,蠱毒。

入口皆吐出,中惡腹痛,時氣毒癘,頭痛寒熱,風腫諸毒,喉痛口瘡。久服不夭,輕身長年。

一名周麻。生益州山谷。二月、八月采根,日干。

舊出寧州者第一,形細而黑,極堅實,頃無復有。今惟出益州,好者細削,皮青綠色,謂之雞骨升麻。北部間亦有,形又虛大,黃色。建平間亦有,形大味薄,不堪用。人言是落新婦根,不必爾。其形自相似,氣色非也。落新婦亦解毒,取葉 作小兒浴湯,主驚忤。(《大觀》卷六,《政和》一五八頁)


升麻圖片

圖片

升麻《本草蒙筌》

味苦、甘,氣平、微寒。氣味俱薄,浮而升,陽也。無毒。雖多陝地,惟尚益州。(屬四川,今改成都府。)入藥宜根,逢秋才采。曝干形輕實者第一,削出青綠色者亦佳。擇雞骨相同,去黑皮腐爛。乃足陽明太陰行經之藥,凡補脾胃必此引之。若得白芷蔥白同煎,又走手經陽明太陰。非此四經,不可用也。解百毒,殺百精殃鬼;釋諸瘴,辟諸疫瘟邪。

去傷風於皮膚,散發熱於肌肉。倘太陽證具誤服,是先引賊寇破家。(東坦雲︰初病太陽證,便服升麻葛根湯,是遺太陽不惟遺經,反引太陽邪氣入於陽明不能解也,故曰引賊破家雲。)務認分明,切勿鹵莽。止頭痛喉痛齒痛,並中惡腹痛;理口瘡疥瘡斑瘡,及豌豆爛瘡。

治風腫風癇,療肺癰肺痿。故聖藥為瘡家之號,的藥來風家之稱。升提元陽,不下陷陰分;挾引諸藥,同行達四經。東垣雲︰引蔥白,散手陽明風邪;引石膏,止陽明齒痛是也。

梢子收取,堪治脾癉。久服不夭,輕身益壽。

(謨)按︰仲景《傷寒論》雲︰瘀血入裡,若衄血、吐血者,犀角地黃湯主之。夫犀角,乃陽明聖藥也。又曰︰如無犀角,代以升麻。其犀角、升麻氣味大相遠隔,何以代雲?不過知升麻亦陽明經藥,用之以引地黃及諸藥同入陽明經爾。捨此他用,豈復能乎?


升麻圖片

圖片

升麻《本草乘雅半偈》

(別錄上品)

上行即將來之生之升;真氣即成功之藏之入。

【氣味】苦平,微寒,無毒。

【主治】主解百毒,殺百精老物殃鬼,辟瘟疫瘴氣,邪氣蠱毒,入口皆吐出,中惡腹痛,時氣毒癘,頭痛寒熱,風腫諸毒,喉痛口痛。久服不夭,輕身長年。

【核】曰︰出蜀漢、陝西、淮南州郡,蜀川者佳。春生苗,高三尺。葉似麻,並青色。

四月著花似粟,穗白色。六月結實黑色。根如蒿,多須,紫黑色。細小極堅,削去皮,青綠色者,謂之雞骨升麻,功力殊勝也。虛大黃白色者不堪用。一種外黑裡白,質雖緊實,謂之鬼臉升麻。嵩高一種純青色,質亦堅,功力俱不如蜀川青綠色者為重也。一種落新婦根,形似色非,今人呼為小升麻,亦能解毒,取其葉, 作小兒浴湯,主驚忤。其他用力則殊,大小亦別,不可不辨也。修事,刮去粗皮,黃精自然汁浸一宿,曝干銼蒸,再曝用。

先人云︰人身氣機,升出降入,謂之一周。能升則氣機無不周矣。又雲︰生陽之氣發揚,邪僻之陰自死。入口皆吐出,此其外征。又雲︰長升即是長生,下者舉之,此為要藥。從混濁散漫之中,拔其精微之妙,的是樞機之劑。但上行須有真氣在,否則是煮沒米粥矣。又雲︰雷公炮製,用黃精自然汁浸一宿,即煉已築基,大裨體用,上行者有根可據矣。

【 】曰︰升即四氣之先機,時令之首兆也。經雲︰春三月,此謂發陳者是矣。設無成功之藏之入,亦無將來之生之升矣。所謂柔以時升,積小以高碩,實非決驟之比。故十龠曰升,登合之量也;大 曰麻,群陰之長也。是以允升,天地俱生,萬物以榮。生勿殺,予勿奪,賞勿罰,此春氣之應,養生之道也。主治百疾,以及變遷,皆嚮晦入宴息而冥升。功能用晦而明,仍利於不息之貞。

(世以頓為升,此以升為漸,頓漸殊途,各宜體認。升麻稟天地清陽之氣以生,故能升陽


升麻圖片

圖片

升麻《雷公炮製藥性解》

味甘苦,性微寒無毒,入大腸脾胃肺四經。引蔥白散手陽明之風邪,引石膏止陽明之齒痛,引諸藥遊行四經,升陽氣於至陰之下,故名升麻。又主解百毒,殺精物,辟瘟疫,除蠱毒,止瀉痢。白芷為使,形輕而堅實青綠色者佳。

按︰升麻提氣解肌,故入此四經。然奉令之使,不能益人,若下元不足者用此升之,則下虛而元氣益虧矣。藥性乃曰︰元氣不足者,用此於陰中升陽,恐非惟陽氣有餘而下陷者宜之。若初病太陽證,便服升麻以發陽汗,是引賊入門,亦非所宜也。

雷公雲︰採得後,用刀刮去粗皮一重,用黃精自然汁浸一宿,漉出,曝干細銼,蒸了曝干後用之佳。


升麻圖片

圖片

升麻《藥鑒》

氣平,味苦甘,氣味俱薄,無毒,升也,陰中之陽也。治肺痿吐膿血,古人犀角地黃湯,每用之以代犀角者,止是引地黃等藥同入陽明耳。與蔥白同用,則能引之以散手陽明之風邪。

與石膏同用,則能引之以止足陽明之頭疼。補中益氣湯用之,提元氣從右而上。升麻葛根湯用之,驅邪熱從表而散。惟其能解脾胃肌肉間熱,故能散手足陽明經邪。諸方書以為元氣不足者用之,陰中升陽,則謬矣。蓋陽氣下陷者,可升提之,若元氣不足者,升之則下益虛,而元氣益不足矣。鹽水浸炒,則提腎氣。甘草汁制,則提脾胃之氣。若痰壅氣上有汗者,勿用。


升麻圖片

圖片

升麻《本草圖經》

升麻(圖缺),生益州川谷,今蜀漢、陝西、淮南州郡皆有之,以蜀川者為勝。

春生苗,高三尺以來;葉似麻葉,並青色;四月、五月著花,似粟穗,白色;六月以後結實,黑色;根紫如蒿根,多須。二月、八月采,曝干。今醫家以治咽喉腫痛,口舌生瘡,解傷寒頭痛,凡腫毒之屬殊效。細銼一兩,水一升,煎煉取濃汁,服之,入口即吐出毒瓦斯,蜀人多用之。楊炎《南行方》,療 疽湯,用升麻,又有升麻膏、升麻 湯,並療諸丹毒等。石泉公王方慶《嶺南方》︰服乳石補壅法雲︰南方養生治病,無過丹砂。其方用升麻末三兩,研煉了,光明砂一兩,二物相合,蜜丸如梧子,每日食後服三丸。又有七物升麻丸,升麻、犀角、黃芩、朴硝、梔子、大黃各二兩,豉二升,微熬,同搗散,蜜丸。覺四肢大熱,大便難,即服三十丸,取微利為知。若四肢小熱,於食上服二十丸,非但辟瘴,兼甚明目。


升麻圖片

圖片

升麻《名醫別錄》

味苦,微寒,無毒.主解毒入口皆吐出,中惡腹痛,時氣毒癘,頭痛寒熱,風腫諸毒喉痛口瘡.久服輕身長年.生益州.二月、八月采根,曬乾.

《本經》原文︰升麻,味甘、平.主解百毒,殺百精老物殃鬼,辟溫疾瘴邪毒蠱.久服不夭.一名周升麻.


升麻圖片

圖片

升麻《藥籠小品》

甘辛微苦。

能引參、芪補力入於脾胃,表散風邪,升散火郁,能升清陽。

治下痢後重,久洩脫肛,崩中帶下,痘瘡斑疹。

若陰虛火升者忌。